Design. Strategi. 
Markedsføring.

Glime
Identitet 

Dele (Bildeleringen)
Identitet, web, markedsføring 

Nordvestvinduet
Web, markedsføring, Sosiale medier 

Baker Brun 
Web, SEO, grafisk design 

St. Paul Gymnas
Web, markedsføring, trykk 

 

Konverteringsrate:

+ 262%

Reduksjon i kost per klikk: 

- 70%

Visninger for samme budsjett:

+ 141%

Økning i CTR: 

+ 278%