Sesam Sesam / Avinor

Sesam Sesam / Avinor

Smart kommunikasjon basert
på innsikt og kartlegging 

Vår rolle

Utvikling av nettsted, brukertesting, strategisk rådgivning, digital markedsføring, navigasjonsdesign, utvikling av reklamemateriell. 

Teknologi

WordPress, Tableau, Meta

Nettsted: sesam-sesam.com

Merkevareutvikling, markedsføring og nettsted

Vi har bistått Sesam Sesam med utvikling av markedsføringskonsept, videreutvikling av eksisterende profil, utforming av reklamemateriell og nettsider. 

Sesam Parkering leverer smarte parkeringstjenester og byr på en bom- og billettløs parkeringsopplevelse. De skulle lansere Sesam Sesam på samtlige B-lufthavner i Norge for Avinor, og trengte en solid samarbeidspartner som kunne hjelpe de med å løfte merkevaren og gjøre kommunikasjonen ut mot sluttkundene enda bedre.

Prosessen 

I kartleggings- og innsiktsfasen fant vi fort ut av at parkering, det skal du være sabla forsiktig med. Folk er vanedyr og i et stressende trafikkmiljø har du ikke mye tid på deg til å kommunisere budskapet og nå gjennom.

Vi satte straks i gang med brukerundersøkelser og intervjuer med de parkerende gjestene på Sesam Sesam-anlegg og på Bergen lufthavn Flesland. Vi utformet kommunikasjonskonseptet og testet og videreutviklet konseptet videre basert på tilbakemeldingene vi fikk fra sluttkundene.

Basert på innsikten og konseptet som lå i bunn utformet vi alt av reklame- og kommunikasjonsmateriell for bruk på Avinors lufthavner og Sesam Sesams øvrige parkeringsanlegg. Det ble produsert forskriftsskilt, informasjonsskilt, plakater, flyers, beach-flagg, annonser, animasjonsvideoer, nye nettsider med mer.

Resultatet

Resultatet ble en helhetlig og solid kommunikasjonsplattform for Sesam Sesam. Kommunikasjonen ut mot sluttkunde ble forenklet, spisset og lett fordøyelig.

Det tydelige budskapet kommuniserer effektivt i et ofte stressende miljø og skaper trygghet for gjestene ved å legge til rette for at de enkelt og kjapt skal kunne forstå hva de trenger å gjøre.

De nye nettsidene har gjort kundereisen mer sømløs med enkel betaling av parkeringen direkte fra forsiden.

Hi Tech Mobility
Identitet, web, inbound

Adams Matkasse
Markedsføring, konverteringsoptimalisering