Hva er en kampanje?

Tid å lese: 5 minutter 

Kampanje er et av de mest brukte kommunikasjonstiltakene . Det er en utmerket måte å differensiere innhold og tiltrekke seg nye kunder på. Likevel er det en rekke fallgruver du må styre klar av i utformingen av en kampanje, for å unngå at den gjør mer vondt enn godt.

Så, hva er en kampanje?

En kampanje defineres som en intensiv agitatorisk virksomhet for en bestemt sak. Det høres kanskje komplisert ut, men er enklere i praksis en definisjonen skulle tilsi. I praksis innebærer det å jobbe hardere en vanlig, med ulike virkemidler for å oppnå konkrete målsettinger.

På lik linje med for eksempel events og arrangement, er en kampanje et kommunikasjonstiltak. Det innebærer at det er en markedsaktivitet gjennomført i en begrenset periode, med et tydelig start og sluttpunkt. Slike tiltak er ofte rettet mot mindre delmål som er satt i henhold til overordnet strategi og målsettinger.

Fordeler med kampanjer

Først og fremst er det mer oversiktlig å avklare total effekt gjennom en kortere kampanjeperiode. Med det blir det enklere å vurdere virkningen til de ulike virkemidlene som benyttes.

Du har økt fokus og intensitet i arbeidet mot å nå bestemte målsettinger relatert til kampanjen. Markedsavdelinger har ofte flere målsettinger den jobber mot, men ved å benytte seg av en kampanje kan du rette tydelig fokus der du behøver det som mest.

Det er også en gylden mulighet til å diversifisere innhold, distribusjon og strategi fra den opprinnelige innfallsvinkelen som benyttes i ordinær drift.

Kort oppsummert er fordelene at vi får jobbet målrettet mot spesifikke objektiver i en avgrenset periode, samtidig som vi kan ta lærdom av resultatene dette medfører i videre optimalisering.

Ulemper med kampanjer

Selv om kampanjer er et bra kommunikasjonstiltak som mange kan dra nytte av, finnes det fallgruver å være obs på.

De siste årene har vi sett mange store merkevarer gjennomføre kampanjer som kostet mer en de smakte. Hvorav de mest iøyenfallende er Pepsis reklamefilm med Kendall Jenner og GAPs redesign av logoen sin.

Kjennetegnet for mislykkede kampanjer, er simpelthen at markedsavdelingen glemmer å ta hensyn til hvem målgruppen er og merkevarens eksisterende identitet. Økt fokus på at kampanjen skal være kreativ og unik, kan fort gå på bekostning av den eksisterende kundegruppen. Det er sjeldent en tradeoff man er tjent med å ta. I de flestes tilfelle er det gunstigere å bevare eksisterende kunder fremfor å tiltrekke seg nye.

Relatert artikkel: Personas – slik finner du idealkunden din

Sjekkliste for en vellykket kampanje

  1. Ha klare målsettinger som kampanjen skal bidra til å nå.
  2. Differensier innhold, men ta hensyn til eksisterende identitet.
  3. Kjenn målgruppen din og ta i bruk personas.
  4. Ta gjerne i bruk kreative virkemiddel, men husk på at de må være tilpasset dine eksisterende kunder.
  5. Styr unna sensitive emner og tema.
  6. Bruk KPIer, overvåk prestasjonen og optimaliser underveis.

Relatert artikkel: Slik kan KPI hjelpe deg å nå målene dine