Slik reduserte vi det digitale klimaavtrykket til Dele med over 900%

Tid å lese: 5 minutter 

Dele er et bildelingskollektiv finansiert og eid av medlemmene. De har fokus på å få ned bilbruken samtidig som de tilbyr et rimeligere og mer solidarisk alternativ til bileierskap. Derfor var det viktig at de nye nettsidene også gjenspeilte fokuset på klima og miljø. 

Fra 1,3 g CO2 til 0,12 g CO2 

Dele er tuftet på ideer om solidaritet og bærekraft, og det var derfor viktig at den nye merkevareidentiteten reflekterte dette. De har som mål å være bevisste på eget klimaavtrykk i alle sammenhenger. Derfor ble dette også et fokus da vi skulle utvikle nye nettsider. 

Resultatet ble en reduksjon i utslipp på 983% sammenlignet med det gamle nettstedet da vi gikk fra 1,3 g CO2 produsert per sidevisning til kun 0,12 g. De nye nettsidene vil ha et CO2-utslipp på ca. 32 kg i året kontra 344 kg med de gamle nettsidene. 

Men har det egentlig noe å si? 

«Skyen» 

Vi tenker ofte på en nettside som et virtuelt og litt abstrakt sted som befinner seg i skyen et sted, men 0- og 1-tallene som utgjør denne nettsiden som du er inne på akkurat nå er på mange måter forankret i den virkelige verden. 

Nettsider lever nemlig ikke bare på luft og kjærlighet.  

Da du lastet inn denne nettsiden gikk det en forespørsel fra enheten din til en blinkende server i Frankfurt. En reise frem og tilbake på litt over 2 200 km unnagjort på litt over et halvt sekund.  

Mengden av data som ble utvekslet var ikke rare greiene om man ser stort på det, men for hver nettside som lastes, for hver e-post som åpnes og for hver TikTok-video som vises så er det et titalls servere som må regne på 0- og 1-tall. 

Det baller fort på seg. 

Verdens datasentre står faktisk for hele 2% av verdens utslipp av CO2. Det er like mye som hele luftfartsindustrien, og betyr at om vi skal ta ansvar og få bukt med klimaendringene må vi også tenke på vårt digitale forbruk. 

Digitalskam 

Nå er ikke hensikten vår å gi deg dårlig samvittighet for å se serier på Netflix i 4K-oppløsning, eller å overføre «flyskam» til «digitalskam». Vi satser heller på å gjøre vårt for at de digitale tjenestene skal bli mer miljøvennlige slik at du kan surfe i vei uten å måtte tenke på at regnskogene dør. 

Vi kaller det bærekraftig digitaldesign. 

Arne Krogh Riise
Daglig leder, Dele / Bildeleringen SA

«Bærekraft står helt sentralt i arbeidet vi gjør, og vi har et mål om å være bevisst på vårt klimaavtrykk i alle sammenhenger – også i den digitale sfæren. Derfor var det viktig for oss at det nye nettstedet vårt også hadde dette aspektet i fokus.»

Grønne nettsider – en liten how-to 

Det er flere ting som er verdt å tenke på når man skal utvikle grønne nettsider. Overraskende ofte henger det sammen med den generelle brukeropplevelsen. Dersom noe er bra for brukeren er det ofte bra for miljøet også: er nettsiden lynende rask blir også brukeren happy (for ikke å snakke om søkemotorene). 

Dette må du tenke på: 

Hvordan måle det digitale fotavtrykket 

Fotavtrykket til en nettside blir hovedsakelig påvirket av hvor stort det er og hvor mye serveren og enheten din må jobbe for å generere den. 

Mer konkret disse datapunktene: 

  • Mengden informasjon som skal overføres 
  • Energiintensiteten til informasjonen som overføres 
  • Energikilden til datasenteret i andre enden 
  • Karbonintensiteten til elektrisiteten som blir brukt 
  • Mengden trafikk 

Du kan lese mer om hvordan regnestykket ser ut på sustainablewebdesign.org. 

Må alt med? 

Teknisk optimalisering er viktig for å få ned det digitale fotavtrykket, men ofte handler det også om strategiske prioriteringer. Trenger vi alt dette innholdet? I så fall hvorfor? Er det fordi brukeren har nytte av det eller fordi du har brukt så mange timer på innholdsproduksjon at det føles dumt å ikke ha det med?  

Mer er ikke alltid bedre, hverken for brukeren eller miljøet. 

Teknisk optimalisering 

Når vi gjør teknisk optimalisering, fokuserer vi på å forbedre bruken av mellomlagring (cache) og optimalisering av filer. 

Mellomlagring 

Mellomlagring innebærer at informasjon (bilder, filer, skript og kode) blir lagret slik at fremtidige forespørsler kan svares på fortere. Det kan innebære at serveren genererer en statisk utgave av nettsiden første gang du spør etter den. For neste bruker som skal inn på siden, kan serveren da bare levere en lagret kopi av nettsiden uten å måtte bruke regnekraft på å generere den på nytt. 

For nettsidene vi utvikler benytter vi hovedsakelig mellomlager på programvarenivå, servernivå og CDN-nivå (det er egentlig flere nivåer, men det får bli en annen artikkel). 

Resultatet blir at serveren bruker mindre energi på å levere nettsiden i tillegg til at den blir levert raskere siden den allerede er klar. 

Filoptimalisering 

.js, .jpg, .css, .html – et nettsted kan bestå av hundrevis av ulike filtyper – store som små. Vi setter filene på en streng diett og minifiserer (gjør mindre) og kombinerer filer slik at mange blir få og store blir små. I tillegg komprimerer vi bilder og konverterer .jpg og .png til mer moderne og mindre bildeformater som .webp. 

Det betyr mindre og færre filer som igjen betyr at vi bruker mindre båndbredde og mindre regnekraft og får et mindre fotavtrykk. 

Hosting 

Da er nettstedet blitt lite og nett, men det må også ligge et sted. Og det skal helst være i skyen, og det skal helst være miljøvennlig. I samarbeid med WP Engine har vi derfor fått på plass grønn hosting, som vil si at alle våre nettsider hostes på servere som går på fornybar energi. Har du hosting i et datasenter i Norge, går kanskje nettsiden din allerede på grønn energi (men det er lurt å spørre). Om du er usikker kan du også sjekke The Green Web Foundation sin liste over grønne hosting-leverandører. 

Klimakvoter 

Det er viktig å huske på at grønn hosting ikke betyr at nettsiden din er utslippsfri – det gir i snitt en utslippsreduksjon på 9%. Derfor klimakompenserer vi for alle utslipp relatert til nettsidedrift på vegne av våre kunder via klimahub.no. Du kan sjekke klimaregnskapet vårt – og ditt eget – på klimahub.no.