Hva er en markedsplan?

Tid å lese: 5 minutter 

En markedsplan er et grunnleggende element for enhver bedrift. Å utarbeide markedsplanen kan virke som et omfattende arbeid, men verktøyet du sitter igjen med er gull verdt for markedsavdelingen din.

Hva er en markedsplan?

En markedsplan er den overordnede strukturen for kommende markedsaktiviteter innad i bedriften din. Denne består tradisjonelt sett av en markedsoversikt, definerte markedsmål og valg av markedsstrategi, men vil variere fra bedrift til bedrift. En vellykket plan har utspring i dyp innsikt om nåsituasjonen, ønsket situasjon og om markedet du befinner deg i.

Vi kommer til å fokusere på den tradisjonelle utformingen av en markedsplan - et godt utgangspunkt for de aller fleste.

En markedsplan er et dokument der bedriften kan planlegge fremtidige markedsaktiviteter.

Hvorfor bør du ha en markedsplan?

Markedsplanen fungerer ikke bare som en struktur og oversikt over markedsaktiviteter, men sørger også for at forretningsmål, markedsmål, årsbudsjett og markedsbudsjett henger sammen. Det er med andre ord et helt grunnleggende element for en velfungerende virksomhet med ambisjoner.

En god markedsplan gir deg også fordeler som bedre oversikt over kundene dine og markedet, mer definerte målsettinger samt et solid og gjennomført beslutningsgrunnlag for markedsaktiviteter og -strategi.

Markedsoversikt

Markedsoversikten er det første elementet i en markedsplan, og gir oss et overblikk over markedet i sin helhet.

I denne fasen trenger man mye data, og blir med det nødt til å gjøre grundig research. Ta i bruk et eksternt perspektiv og prøv å se bedriften fra utsiden for å finne innsikt om kundene, generelt om markedet og om konkurrenter. Hva gjør konkurrentene? Hva er trendene i markedet? Har kundene forandret seg?

Deretter ser man internt på hvordan man selv har gjort det. Hvor stor markedsandel har vi, hva er vår største kundegruppe og hvilke markedstiltak har vi benyttet oss av tidligere? Hvordan har det fungert?

Basert på det vi finner ut av i research-delen, lager vi en oversikt over styrker og svakheter, gjerne fremstilt som en SWOT-analyse. SWOT-oversikten vil gi oss verdifull informasjon om hva vi bør bygge videre på, hvilke strategiske markedsutfordringer som finnes og hvilke markedstiltak vi bør styre unna samt hvor det er størst potensiale for vekst.

Markedsmål

Etter grundig research og fremstilling av en markedsoversikt, har vi dannet oss et godt grunnlag for å sette markedsmål. I henhold til SWOT-oversikten kan man velge å dra nytte av mulighetene, fokusere på å minimere trusler, spille videre på styrker eller eliminere svakheter.

Markedsplanen bygger på SMART-mål. I overført betydning vil det si spesifikke, målbare, oppnåelige, relevante og tidsbestemte målsettinger . Eksempel på slike markedsmål kan være å øke markedsandel med x prosent innen 3 måneder, eller å doble organisk trafikk via søkemotorer innen ett år.

SMART-mål enkelt forklart:

S.M.A.R.T: Specific - det må være tydelig og konkret

S.M.A.R.T: Measurable - det må være mulig å måle oppnåelse

S.M.A.R.T: Attainable - det må være oppnåelig og realistisk

S.M.A.R.T: Relevant - det må være tydelig knyttet til bedriftens overordnede mål

S.M.A.R.T: Timely - det må være knyttet til et tidsrom eller dato

Relatert artikkel: SEO-sjekkliste for nettstedet ditt

Markedsstrategi

Når du har satt deg mål for markedsplanen, blir neste steg å velge tilhørende markedsstrategier for å nå målene. Basert på innsikten du tilegnet deg i arbeidet med markedsoversikten og markedsmålene, gir det deg et godt grunnlag for å velge riktig strategi. Det viktigste i denne fasen er å tilpasse strategien til omfanget og fokusområdene som målsettingene tilsier.

I noen tilfeller er markedsmålene så omfattende at det kreves en fullstendig rebranding, f.eks. i form av Neil Bordens 5 P-er. For andre er målsettingene mer spesifikke og man kan benytte seg av mindre fokusområder, som å målrette innhold mot et nytt segment ved hjelp av en spisset kommunikasjonsstrategi.

Ser enkelt ut på papiret, men..

I realiteten er det en krevende prosess å utarbeide en markedsplan, og den bør ideelt sett inneholde flere elementer enn de vi har snakket om her. Den bør blant annet ha en kalender for når målsettinger skal nås, når strategier skal implementeres og når ulike tiltak skal benyttes, samt oversikt over arbeidsfordeling og prioriteringslister, med mer.

Men man må begynne i en ende, og når du har fått på plass tingene vi har nevnt her er du et godt stykke på vei.

Snakk med en ekspert

Kristoffer Miracco 
fagansvarlig innhold og SEO 

kristoffer.miracco@markant.no