CRM-hvafornoe?

Tid å lese: 5 minutter 

CRM bør være en sentral del av enhver bedrift eller organisasjon som er i direkte kontakt med kunder. Brukt riktig, er det et genialt verktøy for å effektivisere og optimalisere den mellommenneskelige kommunikasjonen. 

‎Strategisk tilnærming med kunden i fokus‎

‎CRM, customer relationship management eller kunderelasjonsstyring, er en strategisk tilnærming der den direkte kommunikasjonen med eksisterende og potensielle kunder er  i fokus. CRM defineres som en prosess for å administrere samhandling med nye og eksisterende kunder, ved hjelp av dataanalyser til å studere mengder informasjon. I hovedsak handler det om å bruke systemer for å gjøre den mellommenneskelige kontakten så effektiv, enkel og lønnsom som mulig.‎

‎Hvorfor benytte seg av CRM‎

‎Målet med implementeringen av et CRM-system er å forbedre forretningsforhold og relasjoner for å generere vekst. Hvis organisasjonen eller virksomheten er i direkte kontakt med kunder og partnere, bør du bruke CRM. Et CRM-system hjelper deg med å holde kontakten og opprettholde relasjoner med andre, automatisere tidkrevende prosesser og vil med riktig bruk føre til økt lønnsomhet. De fleste CRM-systemer logger all aktiviteten kundene utfører, og gir et oppdatert bilde av hvor de befinner seg i kjøpsprosessen. Denne formasjonen er gull verdt, og kan blant annet brukes av salgsteamet når kundekontakt skal opprettes.‎

‎Noen av fordelene du kan forvente ved å ta i bruk CRM er:‎

  1. ‎Bedre brukeropplevelser forankret i dyp brukerinnsikt.‎
  2. ‎Høyere effektivitet og produktivitet gjennom automatisering‎
  3. ‎Enklere samarbeid og forståelse i tverrfaglige team‎
  4. ‎Bedre innsikt i hva som fungerer og hva som må forbedres‎

‎Slik kommer du i gang med CRM‎

‎Det første er å få på plass er et CRM-system. Det er et hav å velge mellom, men som fornøyd partner kan vi på det sterkeste anbefale å bruke ‎‎Hubspots programvare.‎

‎Det neste trinnet er å sette opp CRM-systemet. Begynn med å legge til brukere for de som skal bruke programvaren. Både salgsteam og markedskom-avdelinger kan dra nytte av verktøyene og innsikten man har tilgang til i et slikt system. ‎Jo flere du får med fra teamet ditt inn i CRM-systemet, jo mer omfattende og presis blir dataene du får tilgang til.

Etter at brukerne er lagt til, må du tilpasse innstillingene i programvaren etter egne behov. Dette innebærer å kartlegge salgsprosessen så detaljert som mulig, for så å gjenspeile den i CRM-systemet. Hva kjennetegner kundene, hvor lang tid tar beslutningen om å inngå en avtale, og hvor skjærer det seg med leads som ikke konverterer?

Neste tilpasning går ut på å opprette egendefinerte egenskaper for lagring av data. De fleste bedrifter har unike egenskaper de ønsker å spore som må implementeres i systemet for å sitte igjen med ønsket data. Dette kan være generell data som e-postadresse, telefonnummer og lokasjon, til mer spesifikke data som fakturerings-ID og type kunde.

Når du er ferdig med å tilpasse innstillinger, er neste steg å importere kontakter og integrere eksisterende verktøy. Formater eksisterende kontakter som en CSV-fil og legg det inn i ditt nye CRM-system. Integrer eksisterende verktøy der det er mulig, eller skift over til verktøy som er kompatible med ditt CRM-system.

Til slutt lager du en oversiktlig startside tilpasset de viktigste overordnede målsettingene. Om det er salg eller andre markedsaktiviteter som er periodens hovedfokus, bør det være det første man får en oversikt over når man logger inn i CRM-systemet.