Nelfo

Site audit // SEO // brukertesting // UX

+25% økning i organisk trafikk
Bedre brukeropplevelse
Bedre verktøy måling/rapportering av ytelse

​Landsforeningen Nelfo er en del av NHO og har over 1 840 medlemsbedrifter. Med over 30 000 årsverk blant medlemmene sine, er Nelfo opptatt av å være tydelige i kommunikasjonen og å kunne tilby medlemmene en solid og nyttig digital plattform.

Oppgaven

Nelfo ville ha en grundig analyse av nettsidene sine med tanke på hvordan de ble brukt av medlemmene, hvor godt de funket teknisk og hva som kunne bli bedre med tanke på å rangere i organisk søk for viktige nøkkelfraser.

heatmap

Prosessen

Vi foretok en grundig gjennomgang av eksisterende nettsider og utførte:

  • Trafikkanalyse
  • Teknisk/SEO-analyse
  • UX-analyse
  • Brukertesting

Vi ryddet opp i duplikatinnhold, korrigerte meta-tags og internlenking, analyserte heatmaps og brukerreiser + mye mer. I alt endte vi opp med å gjøre flere hundre  korrigeringer. I tillegg bisto vi med oppsett av verktøy som Google Tag Manager, Search Console og Data Studio.

Vi satte også opp konverteringssporing for å lettere kunne måle ytelsen til nettsidene i forhold til Nelfos KPI-er. Vi forbedret også søkefunksjonaliteten på nettsidene basert på funn som tilsa at dette var en mye brukt funksjon som ikke fungerte tilstrekkelig.

nelfo

Resultatet

Resultatet ble en bedre brukeropplevelse på nelfo.no på grunnlag av tiltak utført med basis i kartleggingene som ble gjort. Volum av organisk trafikk gikk også opp med 25% samtidig som Nelfo er bedre utrustet til å selv måle og tolke trafikk på nettsidene. Arbeidet som ble utført ble også tatt med videre til andre medlemsorganisasjoner i NHO.

Nok prat. La oss
komme i gang.

Fortell oss litt om prosjektet ditt, så kommer vi tilbake til deg.