Slik kan KPI hjelpe deg å nå målene dine

Tid å lese: 3 minutter 

Key Performance Indicator (KPI) oversettes som oftest til nøkkeltallsindikator eller ytelsesindikator på norsk. Det er et gunstig verktøy for å måle effektivitet, progresjon, og om du er på vei til å nå målene dine.

Hva brukes KPI til?

Underveis i alle prosjekter gjøres det evalueringer for å måle progresjon og sjekke status quo. I slike evalueringer er KPIer et genialt verktøy som gir prosjektlederen verdifull innsikt i hva som går etter planen, og hva som bør forbedres.

Disse parameterne er ofte satt i forbindelse med kritiske suksessfaktorer. Den kritiske suksessfaktoren skal definere et endelig mål som må innfris for at du skal nå gitte ambisjoner. Her fungerer KPIen som en indikator for hvorvidt du er på vei til å nå målsettingen.

Hvordan lage en KPI

Å lage gode KPIer kan være vanskelig. Det grunnleggende man må huske på er at parameteren skal kunne direkte knyttes til en overordnet målsetting.

Sentrale spørsmål å stille seg i utviklingen av KPIer:

  1. Hva er ønsket utfall?
  2. Hvorfor ønsker vi dette utfallet?
  3. Hvordan kan vi påvirke utfallet?
  4. Hvem er ansvarlig for oppgavene som må gjøres for å drive KPIen?
  5. Hvordan kan vi måle progresjonen?
  6. Hvordan vet vi at vi har nådd ønsket utfall?

KPIer burde også være satt i henhold til SMART-prinsippet. Dette innebærer at KPIen må være spesifikk, målbar, oppnåelig, relevant og tidsbestemt.

Mål effektiviteten med KPI

KPIer er et allsidig verktøy som benyttes både internt og eksternt. Internt er det for eksempel satt en kritisk suksessfaktor i forbindelse med operasjonelle aktiviteter, som økt avkastning på investert kapital. Da er en passende KPI bedriftens egenkapitalrentabilitet i utgangen av hvert kvartal.

Eksternt blir KPIer ofte brukt til å måle effektiviteten av ulike markedstiltak. Har man for eksempel satt en kritisk suksessfaktor for konverteringsoptimalisering, er både månedlig konverteringsrate og bouncerate gode KPIer å ta utgangspunkt i.