Trenger du hjelp med
tilgjengelighets­erklæringen?

Fra 1. februar 2023 plikter alle offentlige virksomheter å ha en tilgjengelighets­erklæring relatert til universell utforming på nettstedet sitt. Vi hjelper deg med å sjekke om nettstedet ditt oppfyller minstekravene til universell utforming, og med å fylle ut tilgjengelighetserklæringen.

Hva er en
tilgjengelighets­erklæring? 

En tilgjengelighets­erklæring er en selvdeklarasjon som beskriver i hvilken grad et nettsted etterlever kravene til universell utforming av IKT.

Totalt er det 47 krav som skal oppfylles for at nettstedet skal følge lovverket. 

Alle virksomheter i offentlig sektor må ha tilgjengelighets­erklæring, og det kan også inkludere virksomheter som mottar støtte fra det offentlige. Altså ikke bare kommuner eller statlige virksomheter, men også f.eks. private kulturvirksomheter som mottar offentlig støtte. 

Stortignet har vedtatt oppdaterte krav til universell utforming av nettstedet og apper som følge av EUs webdirektiv (WAD). For offentlig sektor er det WCAG 2.1-standarden som gjelder, og man plikter å oppfylle 47 av totalt 78 suksesskriterier i denne standarden.

Nei. De nye kravene til universell utforming og tilgjengelighetserklæring gjelder kun for offentlig sektor. For private er det, som før, 37 minstekrav som gjelder.

Dette hjelper vi deg med

Kartlegging av innhold som ikke oppfyller krav til universell utforming
Grunnen til at kravene ikke er oppfylt
Beskrivelse av konsekvensene det har for brukerene

Du mottar en rapport som beskriver overnevnte og som du kan bruke til å fylle ut tilgjengelighets­erklæringen selv.