Bergen private legekontor

Grafisk profil / webdesign – Bergen Private legekontor 

Bergen Private Legekontor søsteravdelingen til Bergen Bedriftshelsetjeneste og Legekontor For Sjømenn. Sammen dekker de ulike avdelingene det private markedet, bedrifter samt det maritime markedet.

Markant lagde komplett grafisk profil og trykksaker, samt websider for alle tre avdelinger. Vi produserte en moderne og funksjonell webside med mulighet for timebooking over nett. Samtidig lagde vi et unikt visuelt uttrykk som samkjørte de tre ulike avdelingene.

Vi er svært fornøyd med jobben Markant har gjort for oss. Vi føler firmaet vårt har fått et «løft» med en moderne og funksjonell hjemmeside. De har vært raske med å komme med tilbakemeldinger, slik at vi har fått ting på plass fortløpende. 

quoteMARI FOLLO
bergenprivatelegekontor.no