Sesam Sesam / Avinor

Merkevarebygging // web
reklamemateriell // innsikt

Vi har bistått Sesam Sesam med utvikling av markedsføringskonsept, videreutvikling av eksisterende profil, utforming av reklamemateriell og nettsider.

Oppgaven

Sesam Parkering leverer smarte parkeringstjenester og byr på en bom- og billettløs parkeringsopplevelse. De skulle lansere Sesam Sesam på samtlige B-lufthavner i Norge for Avinor, og trengte en solid samarbeidspartner som kunne hjelpe de med å løfte merkevaren og gjøre kommunikasjonen ut mot sluttkundene enda bedre.

Prosessen

I kartleggings- og innsiktsfasen fant vi fort ut av at parkering, det skal du være sabla forsiktig med. Folk er vanedyr og i et stressende trafikkmiljø har du ikke mye tid på deg til å kommunisere budskapet og nå gjennom.

Vi satte straks i gang med brukerundersøkelser og intervjuer med de parkerende gjestene på Sesam Sesam-anlegg og på Bergen lufthavn Flesland. Vi utformet kommunikasjonskonseptet, testet det videre og videreutviklet konseptet basert på tilbakemeldingene vi fikk fra sluttkundene.

Basert på innsikten og konseptet som lå i bunn utformet vi alt av reklame- og kommunikasjonsmateriell for bruk på Avinors lufthavner og Sesam Sesams øvrige parkeringsanlegg. Det ble produsert forskriftsskilt, informasjonsskilt, plakater, flyers, beach-flagg, annonser, animasjonsvideoer, nye nettsider med mer.

Resultatet

Resultatet ble en helhetlig og solid kommunikasjonsplattform for Sesam Sesam informasjons- og markedsføringsarbeid som styrker merkevaren. Kommunikasjonen ut mot sluttkunde er forenklet, spisset og lett fordøyelig.

Det tydelige budskapet kommuniserer effektivt i et ofte stressende miljø og skaper trygghet for gjestene ved å legge til rette for at de enkelt skal kunne forstå hva de trenger å gjøre.

De nye nettsidene har gjort kundereisen mer sømløs med enkel betaling av parkeringen direkte fra forsiden.

Nok prat. La oss
komme i gang.

Gi oss en lyd, så tar vi en kopp kaffe og prater om mulighetene dine.