iseng.no opplevde økning på 1100 %

Markant hjalp iseng.no med å få flere kunder samtidig som vi reduserte annonseutgiftene. Resultatet ble en økning på 1100 % i antall konverterte kunder – kunder som gjennomførte et kjøp etter å ha funnet iseng.no gjennom søk – med en 90 % lavere kostnad per konvertering.

økt konvertering

Iseng.no er en nettbutikk som selger alt fra sengetøy og dyner til vekkerklokker og håndklær.  De selger kun utvalgte merkevarer og har kunder som er opptatt av høy kvalitet. De annonserte tidligere relativt bredt mot søk på produkttyper og hadde som mål å øke volum på salg.

Vi lanserte nye kampanjer som fokuserte på aggressiv budgivning på merkenavn og relevante søkeord samt svært målrettede annonser. Dette resulterte raskt i en økning i antall konverteringer. 

Iseng.no ønsket at Markant skulle utvikle en strategi for å oppnå målene om økt antall konverteringer og lavere kostnad per konvertering. Markant var ansvarlig for å utvikle og implementere den nye strategien. Dette innebar blant annet utvikling av nye kampanjer samt videre oppfølging og optimalisering.

Økt salg i nettbutikken

Iseng.no sitt viktigste mål var å øke antall konverteringer fra betalte klikk i Google-søk. For iseng.no innebærer en konvertering et gjennomført kjøp i nettbutikken. Vi kartla hvem som besøkte nettbutikken og handlingsmønsteret til de besøkende, noe som førte til en ny og mer effektiv strategi for Google-søk.

Mål

 • Øke antall konverteringer i nettbutikken
 • Betale mindre i annonseutgifter for hver konverterte kunde
 • Lønnsomme kampanjer

I september 2014 lanserte iseng.no nye søkekampanjer som fokuserte på aggressiv budgivning på merkenavn og relevante søkeord samt svært målrettede annonser. Dette resulterte raskt i en økning i antall konverteringer.

I oktober 2014 lanserte iseng.no Google Shopping-kampanjer med mål om å bli mer synlig i SERP – SERP er det vi kaller siden som vises når du har søkt på noe i Google – og drive mer trafikk som kunne konvertere.

Google Shopping-kampanjer er fortsatt lite brukt i Norge, noe som gir mange spennende muligheter for nettbutikker.

For iseng.no ga shoppingannonsene i begynnelsen en totaldominans ettersom ingen av konkurrentene hadde lansert sine kampanjer enda. Å dekke en større del av SERP gir typisk bedre click-through-rate – det vil si hvor mange som klikker på en annonse når de ser den – både for annonser og organiske resultat samt økt direkte trafikk.

Lavere kostnader

Strategien som ble lagt for de nye kampanjene innebar aggressiv budgivning gjennom de første månedene. Dette ga en snittplassering som nummer én på relevante Google-søk, noe som igjen førte til en god click-through-rate. Denne strategien har over tid blitt belønnet av Google med over 20 % lavere cost-per-click.

Tiltak

 • Utvikling av en ny strategi for søkemotorannonseringen med fokus på merkenavn og aggressive bud på relevante søkeord
 • Produksjon av nye kampanjer for å treffe riktig målgruppe
 • Google Shopping-kampanjer for økt synlighet i SERP
 • Kontinuerlig optimalisering og utvikling

Det ble gjort et valg om å prioritere de mest relevante søkene og å velge bort alle søkeord og fraser som ble ansett for å være for generelle. Denne strategien ble valgt ut i fra et ønske om å treffe riktig målgruppe og å unngå å betale for trafikk som hadde en lavere konverteringsrate. Dette ga trafikk som var på jakt etter akkurat det iseng.no tilbyr – og dermed flere konverteringer for en lavere kostnad.

Økt konverteringsrate og penger spart

Totalt har iseng.no opplevd 1100 % flere konverteringer med den nye strategien sammenlignet med månedene før. Kostnaden per konvertering har sunket med 90 % og dette har ført til at alle kampanjene er blitt lønnsomme.

Resultat

 • 1100 % økning i antall konverteringer
 • 90 % lavere kostnad per konvertering
 • 660 % høyere konverteringsfrekvens
 • 26 % lavere fluktfrekvens
 • 62 % flere besøkende i nettbutikken
 • 13 % lavere cost-per-click
 • 2250 % økning i trafikk fra søk på iseng

En økt konverteringsfrekvens med 660 % og en 26 % lavere fluktfrekvens viser at strategien om mer spissede og målrettede kampanjer var en stor suksess. Dette har også ført til en lavere cost-per-click med 13 % – det vil si at iseng.no i dag betaler en lavere pris for mer verdifulle klikk.

Iseng.no har sett en jevn økning i antall besøkende til nettbutikken og har i tillegg til kampanjene på Google-Søk vært aktive med å promotere sitt eget navn gjennom andre kanaler – som sosiale medier. Dette har til sammen ført til en økning i trafikk på 62 %, der mye av dette kommer fra en økning på hele 2250 % i trafikk fra brukere som har søkt etter merkevaren iseng.

Fremtiden for iseng.no

I fremtiden vil iseng.no bygge videre på sin nåværende strategi. Sortimentet utvides etter hvert som nye kvalitetsleverandører kommer til, og dermed er det også et kontinuerlig behov for å utvikle nye kampanjer basert på samme strategi. Iseng.no ser også på mulighetene for å implementere strategien med målrettet annonsering i flere kanaler for å vokse ytterligere i fremtiden.