Digital Darwinisme

Teknologien er under stadig utvikling, og vi som forbrukere må tilpasse oss de nye mulighetene dette bringer med seg. For mange selskaper og bedrifter vil det være avgjørende at de klarer å følge utviklingen. Det finnes mange eksempler på at selskaper som ikke klarer å tilpasse seg, mister markedsandeler. Hos noen selskaper har dette til og med ledet til konkurs.

Digital Darwinism is the evolution of consumer behavior when society and technology evolve faster than the ability to adapt. – Brian Solis

Våre vaner som forbrukere

Jeg har enda ikke passert 30, men jeg kan fortsatt huske da vi fikk vår første PC i hus. Jeg husker også hvordan det opplevdes da vi fikk internett-tilgang. Det var en slags teknologisk revolusjon – midt i stuen vår.

Forrige uke havarerte hjemmenettverket, og dette ledet til en slags krisetilstand i heimen. Våre vaner som forbrukere forandrer og utvikler seg stadig, og jeg kan nå vanskelig se for meg en hverdag uten internett. Jeg shopper i nettbutikker og streamer musikk og film, både på PC og mobil. På mobilen kan jeg til og med kjøpe billett til Bybanen, og snart implementeres NFC (Near Field Communication) i norske butikker. På denne måten kan jeg bruke mobilen til å betale for dagligvarene mine. Teknologi utvikler seg i en rivende fart, og forbrukere tilpasser seg raskt den nye hverdagen og tar i bruk den nye teknologien.

Nokia – et eksempel på akterutseiling

Det er ikke alle selskaper som klarer å holde følge med utviklingen. Et godt eksempel på dette er Nokia, som var verdens største mobiltelefonprodusent fra 1998 til 2012. Da Apple lanserte de første smarttelefonene, klarte ikke Nokia å holde følge med utviklingen. De gikk fra å ha en markedsandel på over 40 % i smarttelefonmarkedet i 2010, til ca. 3 % i 2013. Fra å være verdens største produsent av smarttelefoner har de gått til å være verdens tiende største. Evolusjonen i bruksmønsteret og teknologien i smarttelefonmarkedet utviklet seg raskere enn Nokias evne til å tilpasse seg. De klarte ikke å levere produkter og tjenester i henhold til forbrukernes forventninger. Dette er nå i ferd med å forandre seg igjen. Nokia kjemper for å holde følge – og inngikk en allianse med Microsoft, før Microsoft foretok et oppkjøp av Nokia. Nokia har nå begynt å tilpasse seg den nye digitale hverdagen og forbrukernes nye bruksmønster.

Norwegian – et eksempel på nytenkning

Norwegian er et selskap som helt klart har maktet å holde følge med utviklingen. Norwegian ble etablert i 1993, og baserte seg den gang på kortdistanseruter langs vestlandskysten. I 2002 så Norwegian nye muligheter og forandringer i folks reisevaner. De la om strategien, og ble et rendyrket lavprisselskap. De satset på moderne fly med lave driftskostnader, og var med på forandringen da flyreiser gikk fra å være noe som var forbeholdt forretningsfolk, til å være noe som alle benytter seg av – gjerne flere ganger i året. Norwegian var også tidlig ute med å benytte de mulighetene den nye teknologien førte med seg. De opprettet blant annet en Facebook-side hvor kunder kan stille spørsmål om alt fra bortkommen bagasje til spesielle betingelser på flyvningene. Norwegian har i løpet av få år hatt en sterk vekst, og er nå Nordens nest største flyselskap. Fokuset på teknologi i alle ledd er helt klart en viktig faktor til deres suksess. At Norwegian var det første flyselskapet som tilbydde trådløst internett på sine flyvninger i Europa, er enda et eksempel på hvordan de tilpasser seg endrede bruksvaner.

Hvorfor er dette relevant for din bedrift?

Mange bedriftsledere er i dag veldig flinke til å benytte teknologien på det private plan. Men når det kommer til bedriften henger de kanskje litt etter, og tenker ikke på muligheter eller konsekvenser. Bedriften har kanskje klart seg fint uten markedsføring på internett de siste 10 årene, så hvorfor skal den ikke klare seg like fint uten i de neste 10?

Svaret er egentlig ganske enkelt. Mennesker som har vært flinke til å utnytte ny teknologi har gjennom historien alltid vært de mest suksessfulle. De har overlevd, de har bygd blomstrende sivilisasjoner, og de har hatt den klart høyeste levestandarden. Bedriften vil kanskje klare seg greit de neste 10 årene. Men hva skjer etter det? Hvis man først begynner å henge etter utviklingen kan det være utfordrende å ta igjen de som ligger foran.

Så hva er den Digitale Darwinismen?

Den Digitale Darwinismen er enkelt og greit det som skiller et suksessfullt og fremtidsrettet selskap fra et selskap som henger igjen i fortiden og lever på gamle prestasjoner. Når man tenker på evolusjonen og på hvordan bedrifter utvikler seg, er det lett å se likheter. De sterkeste overlever. De svakeste vil etter hvert dø ut, eller bli oppspist av større og mer tilpasningsdyktige bedrifter. Har din bedrift en digital strategi?